FANDOM


Artemisia Bell Ashcroft
Noimage
Kanji アルテミシア・ベル・アシュクロフト
Romaji Arutemishia Beru Ashukurofuto
Sơ yếu lý lịch
Tuổi 18
Giới tính Nữ
Loài Nhân loại
Màu tóc Vàng hoe
Màu mắt Xanh
Nicknames Adeptus 2
Vũ khí Kiếm
Thông tin cá nhân
Đơn vị Ratatoskr
Hạng Thuật sư hạng SSS


Artemisia Bell Ashcroft là một thuật sư trong Date A Live.

Tổng quan sửa

Ngoại hình sửa

Tính cách sửa

Xuất hiện sửa

  • Light novel:
    • Tập 5, 8-9 (gián tiếp).
    • Tập 12-15.
  • Manga:

Sức mạnh và năng lực sửa

Thông tin bên lề sửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.