FANDOM


Tổng quan
Charlotte Meyers
Noimage
Sơ yếu lý lịch
Giới tính Nữ
Loài Nhân loại
Chiến trang CR-Unit
Thông tin cá nhân
Đơn vị SSS (cũ)
DEM (cũ)
Yard
Nghề nghiệp Thuật sư


Charlotte Meyers là một thuật sư trong Date A Live.

Tổng quan sửa

Ngoại hình sửa

Tính cách sửa

Cốt truyện sửa

Mối quan hệ sửa

Xuất hiện sửa

Sức mạnh và năng lực sửa

Thông tin bên lề sửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.