FANDOM


Light Novel vol 3

Date A Live Wikia tiếng Việt được lập nên với mục tiêu trở thành một bách khoa toàn thư nội dung mở, nơi chia sẻ mọi thông tin về Date A Live. Đồng thời Date A Live Wikia tiếng Việt cổ vũ dịch Light Novel và Ngoại truyện liên quan đến Date A Live. Mọi vấn đề liên quan đến dịch truyện thảo luận tại đây:

Tham khảo:

--Hiếu Vũ (thảo luận) 11:29, ngày 18 tháng 7 năm 2014 (UTC)


Next sửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.