FANDOM


Date A Live

Light Novel vol 1
Kanji デート・ア・ライブ
Romaji Dēto A Raibu
Tiếng Việt Date A Live
Thông tin
Tác giả Tachibana Koushi
Minh họa Tsunako
Xuất bản Fujimi Shobo
Đối tượng Seinen
Phát hành
Ấn hiệu Fujimi Fantasia Bunko
Tình trạng Còn tiếp
Số tập 15
Ra mắt 19 tháng 3, 2011.


Date A Live một light novel của Nhật Bản, được viết bởi Tachibana Kōshi và minh họa bởi Tsunako.

Giới thiệu sửa

Phát hành sửa

Tiếp nhận sửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.