FANDOM


Date A Live Wikia tiếng Việt được lập nên với mục tiêu trở thành một bách khoa toàn thư nội dung mở, nơi chia sẻ mọi thông tin về Date A Live. Date A Live Wikia tiếng Việt là một trang mở, do đó tất cả mọi người có thể tham gia vào việc biên tập nội dung cho trang. Vì vậy mọi vấn đề phát sinh sẽ được thảo luận tại Diễn đàn chung.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.