FANDOM


Fraxinus

FraxinusA
Thông tin
Đơn vị sử dụng Ratatoskr
Chỉ huy Itsuka Kotori (Chỉ huy)
Kannazuki Kyouhei (Phó chỉ huy)
Xuất hiện
Light Novel Tập 1
Anime Tập 1 Mùa 1
Manga Tập 1
Khác Rinne Utopia
Ars Install

Fraxinus là một không trung chiến hạm của Ratatoskr, thường hoạt động trên không trung cách 15 km trên bầu trời thành phố Tengou.

Thiết kế sửa

Fraxinus

Sử dụng sửa

Phi hành đoàn sửa

Thiết bị sửa

  • Invisible
  • Avoid
  • Protect
  • 8 Control
  • 10 AR-008 Basic
  • Yggdrafolium

Vũ khí sửa

Thông tin bên lề sửa

  • Fraxinus đến từ Fraxinus excelsior, tên con sóc sống trên Yggdrasil, cây thế giới trong thần thoại Bắc Âu. 
  • Fraxinus không thể tấn công trừ khi nó tắt chế độ vô hình. (Light Novel Vol 5)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.