FANDOM


Goetia

Noimage
Thông tin
Sản xuất Tập đoàn DEM
Đơn vị sử dụng Thuật sỹ DEM
Người dùng chính Ellen Mira Mathers
Loại vũ khí CR-Unit
Chiến hạm
Xuất hiện
Light Novel Tập 9

Goetia là một không trung chiến hạm của Tập đoàn DEM. Nó được thiết kế như một đơn vị CR-Unit với chỉ một thuật sỹ điều khiển duy nhất.

Thiết kế sửa

Sử dụng sửa

Phi hành đoàn sửa

Thông tin bên lề sửa

  • Goetia là một thuật ngữ mang tính truyền thuyết về phù thủy châu Âu, có thể hiểu là "Triệu hội tế linh".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.