FANDOM


Heptameron

Noimage
Thông tin
Sản xuất Tập đoàn DEM
Đơn vị sử dụng Thuật sỹ DEM
Loại vũ khí Không hạm
Xuất hiện
Light Novel Tập 9

Heptameron là một không hạm của DEM và là chủ lực trong cuộc tấn công thành phố Tengou.

Thiết kế sửa

Lịch sử sửa

Phi hành đoàn sửa

Vũ khí sửa

Thông tin bên lề sửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.