FANDOM


Date A Live là một series Light Novel của tác giả Tachibana Koushi, và mình hoạ bởi Tsunako, phát hành bởi Fujimi Shobo.

Tập 1 - Dead End Tohka Sửa đổi

Light Novel vol 1

Tập 2 - Puppet Yoshino Sửa đổi

Light Novel vol 2

Tập 3 - Killer Kurumi Sửa đổi

Light Novel vol 3

Tập 4 - Itsuka Sister Sửa đổi

Light Novel vol 4

Tập 5 - Yamai Tempest Sửa đổi

Light Novel vol 5

Tập 6 - Miku Lily Sửa đổi

Light Novel vol 6
Light Novel vol 6 Limited

Tập 7 - Miku Truth Sửa đổi

Light Novel vol 7

Tập 8 - Natsumi Search Sửa đổi

Light Novel vol 8

Special - Utopia Rinne Sửa đổi

Light Novel Rinne Utopia

Tập 9 - Natsumi Change Sửa đổi

Light Novel vol 9
Light Novel vol 9 Limited

Tập 10 - Tobiichi Angel Sửa đổi

DAL v10 Cover

Special - Arusu Install Sửa đổi

Light Novel Arusu Quest

Tập 11 - Tobiichi Devil Sửa đổi

Light Novel vol 11

Tập 11.5 - Itsuka Parents Sửa đổi

Light Novel vol 11.5

Tập 12 - Itsuka Disaster Sửa đổi

Light Novel vol 12

Bonus - Mayuri Around Sửa đổi

Light Novel Mayuri Around
Light Novel Mayuri Around 1.2
Light Novel Mayuri Around & Tohka Notice

Special - Rio Reincarnation Sửa đổi

Light Novel Rio Reincarnation

Tập 13 - Nia Creation Sửa đổi

Light Novel vol 13

Tập 14 - Mukuro Planet Sửa đổi

Light Novel vol 14

Tập 15 Mukuro Family Sửa đổi

Light Novel vol 15

Tập 16 - Kurumi Refrain Sửa đổi

Light Novel vol 16

Tập 17 - Kurumi Ragnarok Sửa đổi

Light Novel vol 17
 • Minh họa
 • Mở đầu: Sự khai sinh của Tinh Linh
 • Chương 1: Ngọn lửa báo hiệu khai chiến
 • Chương 2: Hoạt động bí mật của Ác Mộng
 • Chương 3: Giờ nghỉ cuối cùng
 • Chương 4: Tiếng chân của sự hấp hối
 • Chương 5: Sự tái sinh của Tinh linh
 • Lời bạt

Thông tin bên lề Sửa đổi

 • Rinne Utopia, Arusu Install, Rio Reincarnation là phiên bản novel đặc biệt phát hành cùng game liên quan.
 • Mayuri Around là phiên bản novel ban đầu là quà tặng kèm cho những người đầu tiên xem phim chiếu tại các rạp Nhật Bản.
 • Đã có hai mùa anime được phát hành dựa trên nội dung các tập 1-7.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.