FANDOM


Tổng quan
Minerva Riddell
Noimage
Kanji ミネルヴァ・リデル
Romaji Mineruvua Rideru
Sơ yếu lý lịch
Giới tính Nữ
Loài Nhân loại
Màu tóc Vàng
Vũ khí Kiếm
Thông tin cá nhân
Đơn vị SSS (cũ)
Hạng Thuật sư


Minerva Riddell là một thuật sư trong Date AST Live.

Tổng quan sửa

Ngoại hình sửa

Tính cách sửa

Cốt truyện sửa

Mối quan hệ sửa

Xuất hiện sửa

Sức mạnh và năng lực sửa

Thông tin bên lề sửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.