FANDOM


Realizer
Loại Công nghệ


Realizer là tên gọi của một loại công nghệ tân tiến trong Date A Live. Realizer được mô tả là thứ công nghệ có thể biến điều "không thể" thành "có thể". Hiện vẫn chưa có lời giải thích cho Realizer là gì nhưng có cho thấy cách nó hoạt động.

Nghi vấn sửa

Khả năng sửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.