FANDOM


Realizer
Loại Công nghệ


Realizer là tên gọi của một loại công nghệ tân tiến trong Date A Live. Realizer được mô tả là thứ công nghệ có thể biến điều "không thể" thành "có thể". Hiện vẫn chưa có lời giải thích cho Realizer là gì nhưng có cho thấy cách nó hoạt động.

Nghi vấn Sửa đổi

Khả năng Sửa đổi