FANDOM


SAVE THE WORLD

STW 0001
Tên
Romaji Save the world
Thông tin
Thể hiện Nomizu Iori
Nhân vật Yoshino
Thể loại J-pop
Phát hành
Phát hành 8 tháng 5, 2013
Giá 1,500 ¥ (thường)
1.900 ¥ (limit)
Phân phối Victor Entertainment


Giới thiệu sửa

Thông tin sửa

 • Danh mục số:
  • Bản thường: VTCL-35151
  • Bản limit: VTZL-51
 • ISBN:
  • Bản thường: 4580325314083
  • Bản limit: 4580325314175
 • Loại sản phẩm: CD
 • Số lượng đĩa: 1-2
 • Phân phối: Victor Entertainment

Danh sách sửa

DISC 1 sửa

DISC 2 sửa

 • 01. Save The World (MV)

Ghi chú sửa

 • Đĩa 2 chỉ có trong bản limit.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.