FANDOM


Date A Live lần đầu được đăng tải trên tạp chí Dragon vào ngày 19 tháng 3 năm 2011. Hiện tại tác giả Tachibana Koshi vẫn đăng tải các truyện ngắn trên tạp chí Dragon, đi kèm với minh họa của họa sĩ Tsunako.

Bài này là sưu tầm hình ảnh về Date A Live đăng tải trên các tạp chí về đề tài ACG. Chỉ một số ít là họa tác của Tsunako, họa sĩ minh họa cho light novel. Những hình minh họa truyện ngắn không được sưu tầm ở trang này.

Bìa sửa

Minh họa sửa

Tạp chí Dragon sửa

Hầu hết các hình ảnh trên tạp chí Dragon đều là họa tác của họa sĩ Tsunako.

Tạp chí Newtype sửa

Tạp chí Comptiq sửa

Tạp chí Megami sửa

Tạp chí Animedia sửa

Tạp chí Nyan Type sửa

Tạp chí Dengeki G's sửa

Bìa (gián tiếp) sửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.