FANDOM


Thần uy linh trang
New DALFC Cover
Kanji 神威霊装
Romaji Shin'i Reisō
Hán Việt Thần Uy Linh Trang
Loại Trang phục chiến đấu


Thần Uy Linh Trang hay Linh trang là trang phục chiến đấu của các tinh linh.

Tổng quan sửa

Linh trang là trang phục của các được tạo nên bởi sức mạnh của các tinh linh. Về lý thuyết, tinh linh có thể thay đổi hình dạng bên ngoài của linh trang theo ý muốn của bản thân, dù điều này chưa được chứng thực. Linh trang có độ bền rất lớn, có thể chống lại các cuộc tấn công từ các Pháp sư, những người sử dụng công nghệ Realizer - sức mạnh lớn nhất của con người.

Danh sách sửa

Thông tin bên lề sửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.