FANDOM


Thiên sứ là một vũ khí của các tinh linh, cũng là thiên sứ bảo hộ của các Sephia . Mỗi thiên sứ đều có thể có những hình thức,hình dạng và chức năng của nó,từ những con thú đến súng kiếm,tất cả đều mang những sức mạnh khác nhau

Danh sách Sửa đổi

Thông tin bên lề Sửa đổi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.