FANDOM


Thiên sứ là một vũ khí của các tinh linh, cũng là thiên sứ bảo hộ của các Sephia . Mỗi thiên sứ đều có thể có những hình thức,hình dạng và chức năng của nó,từ những con thú đến súng kiếm,tất cả đều mang những sức mạnh khác nhau

Danh sách Sửa đổi

Thông tin bên lề Sửa đổi