FANDOM


Thiên sứ là một vũ khí của các tinh linh. Mỗi thiên sứ đều có thể có những hình thức,hình dạng và chức năng của nó,từ những con thú đến súng kiếm,tất cả đều mang những sức mạnh khác nhau

Danh sách sửa

Thông tin bên lề sửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.